Home  |  Map  |  Contact Us
    Contact:
    +48 (015) 864 22 63
Fax: +48 (015) 864 22 63
Polski English GMC Sp. z o.o.
ul. Kosciuszki 2,   28-200 Staszów
woj. swietokrzyskie, POLAND
email: biuro@gmc.com.pl

 Icicle (6)
 Hearts (6)
 Eggs (6)
 Formed ball (2)
 Point (2)
 Angels (2)
 Stars (2)
 Flowers (2)
 Santa Claus (2)
 Fruits (2)
 Under water (2)
 Presents (2)
 Birds (2)
 On forest (2)
 Animals (2)
W okresie przedświątecznym sklep firmowy z ozdobami choinkowymi czynny:
 • Poniedziałek - Piątek: 09:00 - 17:00
 • Sobota - Niedziela: 10:00 - 16:00ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/IP/1.4IIE DOTYCZĽCEREALIZACJI USŁUG PROJEKTOWYCH I WDROŻENIOWYCH ZWIĽZANYCH Z INNOWACJĽ PRODUKTOWĽ."GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĽ ODPOWIEDZIALNOŒCIĽ zaprasza do złożenia oferty na realizację usług projektowych i wdrożeniowych zwišzanych z innowacjš produktowš w ramach projektu pn. „ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oœ priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-26-0026/19.Załączniki:
Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 2/IP/1.4IIE


W ramach postępowania ofertowego nr 2/IP/1.4IIE dot. zaprojektowanie konfiguratora online oraz procesu ich konfiguracji - CZĘŒĆ I – Brak ofert.


„GMC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĽ ODPOWIEDZIALNOŒCIĽ przedkłada do publicznej wiadomoœci informację o wynikach postępowania ofertowego na Zaprojektowanie unikalnej zawieszki do ozdób wiszšcych - CZĘŒĆ II w ramach projektu pn. „ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oœ Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-26-0026/19.

Załączniki:


 • 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/IP/1.4IIE

 • **************************************************************************************************************************************************

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/IP/1.4IIE DOT. REALIZACJI USŁUG PROJEKTOWYCH I WDROŻENIOWYCH ZWIĽZANYCH Z INNOWACJĽ PRODUKTOWĽ.  "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĽ ODPOWIEDZIALNOŒCIĽ zaprasza do złoĹźenia oferty na realizacje uslug projektowych i wdrozeniowych zwišzanych z innowacjš produktowš w ramach projektu pn. „ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oœ priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-26-0026/19.  Załączniki:
  1. "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĽ ODPOWIEDZIALNOŒCIĽ przedkłada do publicznej wiadomoœci informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usługi projektowej i wdrożeniowej zwišzanej z innowacjš produktowš. Zaprojektowanie i stworzenie kolekcji ozdób choinkowych PREMIUM, skierowanej do œwiadomych wzorniczo, zamożnych odbiorców. Zaprojektowanie i wykonanie form gipsowych oraz aluminiowych niezbędnych do produkcji szklanych elementów dekoracyjnych w kolekcji PREMIUM – PROJEKT UDOSKONALONY w Częœci I dot. linii tematycznej nr 1 w ramach projektu pn. „ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oœ Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

  Załączniki:


  • 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/IP/1.4IIE

  • 2. "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĽ ODPOWIEDZIALNOŒCIĽ przedkłada do publicznej wiadomoœci informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usługi projektowej i wdrożeniowej zwišzanej z innowacjš produktowš. Zaprojektowanie i stworzenie kolekcji ozdób choinkowych PREMIUM, skierowanej do œwiadomych wzorniczo, zamożnych odbiorców. Zaprojektowanie i wykonanie form gipsowych oraz aluminiowych niezbędnych do produkcji szklanych elementów dekoracyjnych w kolekcji PREMIUM – PROJEKT UDOSKONALONY w Częœci II dot. linii tematycznej nr 2 w ramach projektu pn. „ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oœ Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

   Załączniki:


   • 1. Iformacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/IP/1.4IIE

   • 3. "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĽ ODPOWIEDZIALNOŒCIĽ przedkłada do publicznej wiadomoœci informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usługi projektowej i wdrożeniowej zwišzanej z innowacjš produktowš. Zaprojektowanie i stworzenie kolekcji ozdób choinkowych PREMIUM, skierowanej do œwiadomych wzorniczo, zamożnych odbiorców. Zaprojektowanie i wykonanie form gipsowych oraz aluminiowych niezbędnych do produkcji szklanych elementów dekoracyjnych w kolekcji PREMIUM – PROJEKT UDOSKONALONY w Częœci III dot. linii tematycznej nr 3 w ramach projektu pn. „ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oœ Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

    Załączniki:


    • 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/IP/1.4IIE

    • 4. "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĽ ODPOWIEDZIALNOŒCIĽ przedkłada do publicznej wiadomoœci informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usługi projektowej i wdrożeniowej zwišzanej z innowacjš produktowš. Zaprojektowanie i stworzenie kolekcji ozdób choinkowych PREMIUM, skierowanej do œwiadomych wzorniczo, zamożnych odbiorców. Zaprojektowanie i wykonanie form gipsowych oraz aluminiowych niezbędnych do produkcji szklanych elementów dekoracyjnych w kolekcji PREMIUM – PROJEKT UDOSKONALONY w Częœci IV dot. linii tematycznej nr 4 w ramach projektu pn. „ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oœ Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

     Załączniki:


     • 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/IP/1.4IIE

     • 5. "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĽ ODPOWIEDZIALNOŒCIĽ przedkłada do publicznej wiadomoœci informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usługi projektowej i wdrożeniowej zwišzanej z innowacjš produktowš. Zaprojektowanie i stworzenie kolekcji ozdób choinkowych w stylistyce MINIMALISTYCZNEJ, spójnej z aktualnymi trendami wnętrzarskimi. Zaprojektowanie i wykonanie form gipsowych oraz aluminiowych, niezbędnych do produkcji szklanych elementów dekoracyjnych w kolekcji MINIMALISTYCZNEJ – PROJEKT UDOSKONALONY w Częœci V dot. linii tematycznej nr 1a w ramach projektu pn. „ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oœ Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

      Załączniki:


      • 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/IP/1.4IIE

      • 6. "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĽ ODPOWIEDZIALNOŒCIĽ przedkłada do publicznej wiadomoœci informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usługi projektowej i wdrożeniowej zwišzanej z innowacjš produktowš. Zaprojektowanie i stworzenie kolekcji ozdób choinkowych w stylistyce MINIMALISTYCZNEJ, spójnej z aktualnymi trendami wnętrzarskimi. Zaprojektowanie i wykonanie form gipsowych oraz aluminiowych, niezbędnych do produkcji szklanych elementów dekoracyjnych w kolekcji MINIMALISTYCZNEJ – PROJEKT UDOSKONALONY w Częœci VI dot. linii tematycznej nr 2a w ramach projektu pn. „ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oœ Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

       Załączniki:


       • 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/IP/1.4IIE

       • 7. "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĽ ODPOWIEDZIALNOŒCIĽ przedkłada do publicznej wiadomoœci informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usługi projektowej i wdrożeniowej zwišzanej z innowacjš produktowš. Zaprojektowanie i stworzenie kolekcji ozdób choinkowych w stylistyce MINIMALISTYCZNEJ, spójnej z aktualnymi trendami wnętrzarskimi. Zaprojektowanie i wykonanie form gipsowych oraz aluminiowych, niezbędnych do produkcji szklanych elementów dekoracyjnych w kolekcji MINIMALISTYCZNEJ – PROJEKT UDOSKONALONY w Częœci VII dot. linii tematycznej nr 3a w ramach projektu pn. „ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oœ Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

        Załączniki:


        • 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/IP/1.4IIE

        • 8. "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĽ ODPOWIEDZIALNOŒCIĽ przedkłada do publicznej wiadomoœci informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usługi projektowej i wdrożeniowej zwišzanej z innowacjš produktowš. Zaprojektowanie i stworzenie kolekcji ozdób choinkowych w stylistyce MINIMALISTYCZNEJ, spójnej z aktualnymi trendami wnętrzarskimi. Zaprojektowanie i wykonanie form gipsowych oraz aluminiowych, niezbędnych do produkcji szklanych elementów dekoracyjnych w kolekcji MINIMALISTYCZNEJ – PROJEKT UDOSKONALONY w Częœci VIII dot. linii tematycznej nr 4a w ramach projektu pn. „ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oœ Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

         Załączniki:


         • 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/IP/1.4IIE

         • 9. "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĽ ODPOWIEDZIALNOŒCIĽ przedkłada do publicznej wiadomoœci informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usługi projektowej i wdrożeniowej zwišzanej z innowacjš produktowš. Zaprojektowanie i stworzenie kolekcji produktów CAŁOROCZNYCH. Zaprojektowanie i wykonanie form gipsowych oraz aluminiowych, niezbędnych do produkcji szklanych elementów dekoracyjnych w kolekcji CAŁOROCZNEJ – NOWY PRODUKT w Częœci IX dot. linii tematycznej nr 1b w ramach projektu pn. „ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oœ Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

          Załączniki:


          • 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/IP/1.4IIE

          • 10. "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĽ ODPOWIEDZIALNOŒCIĽ przedkłada do publicznej wiadomoœci informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usługi projektowej i wdrożeniowej zwišzanej z innowacjš produktowš. Zaprojektowanie i stworzenie kolekcji produktów CAŁOROCZNYCH. Zaprojektowanie i wykonanie form gipsowych oraz aluminiowych, niezbędnych do produkcji szklanych elementów dekoracyjnych w kolekcji CAŁOROCZNEJ – NOWY PRODUKT w Częœci X dot. linii tematycznej nr 2b w ramach projektu pn. „ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oœ Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

           Załączniki:


           • 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/IP/1.4IIE

           • 11. "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĽ ODPOWIEDZIALNOŒCIĽ przedkłada do publicznej wiadomoœci informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usługi projektowej i wdrożeniowej zwišzanej z innowacjš produktowš. Zaprojektowanie i stworzenie kolekcji produktów CAŁOROCZNYCH. Zaprojektowanie i wykonanie form gipsowych oraz aluminiowych, niezbędnych do produkcji szklanych elementów dekoracyjnych w kolekcji CAŁOROCZNEJ – NOWY PRODUKT w Częœci XI dot. linii tematycznej nr 3b w ramach projektu pn. „ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oœ Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

            Załączniki:


            • 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/IP/1.4IIE

            • 12. "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĽ ODPOWIEDZIALNOŒCIĽ przedkłada do publicznej wiadomoœci informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usługi projektowej i wdrożeniowej zwišzanej z innowacjš produktowš. Zaprojektowanie i stworzenie kolekcji produktów CAŁOROCZNYCH. Zaprojektowanie i wykonanie form gipsowych oraz aluminiowych, niezbędnych do produkcji szklanych elementów dekoracyjnych w kolekcji CAŁOROCZNEJ – NOWY PRODUKT w Częœci XII dot. linii tematycznej nr 4b w ramach projektu pn. „ROZWÓJ SPÓŁKI GMC W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oœ Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

             Załączniki:


Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy „GMC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI „GMC” W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ"GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. "WZROST KONKURENCYJNO¦CI SPÓŁKI "GMC" W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.Załączniki:

Nowe produkty ze szkła niesodowego
The GMC Sp. z o.o. is a well distinguishable company producing genuinely hand made glass ornaments. All the single items are designed, produced and decorated by skilled artists.

The firm was established in 1995 and has acquired both national and foreign recognition since such time.


We offer:

Christmas Balls
in numerous shapes and colours

Easter Ornaments
Faberge eggs, little birds, flowers

Valentine Decorations
hearts, angels, butterflies

Present Sets
decorative pieces of art with dedications for firms, institutions and individuals as well as regular ornaments, eg. fruit, little animals, fish

Teelights
original glass candlesticks in fantasy shapes


Animals

Category
Animals


CODE: #5403

Animals

Category
Animals


CODE: #5401-1

On forest

Category
On forest


CODE: #0780m

On forest

Category
On forest


CODE: #0750-3m

Birds

Category
Birds


CODE: #0602m

Birds

Category
Birds


CODE: #0600m